منو

گریس مشکی -بارالدی

گریس ضد لحیم حاوی روغن های معدنی و افزودنی های خاص

BARALDI-Demetal200

از این گریس در پایان هر شیفت کاری جهت پاکسازی و از بین بردن لحیم شدگی ها قالب و آماده سازی قالب جهت شیفت های کاری آتی استفاده می گردد.

ویژگی اصلی این محصول ایجاد لایه محافظ بسیار قوی بر روی قالب جهت جلوگیری از سایش و چسبندگی می باشد.

گریس مشکی

محصولات